Dret civil

El nostre exercici profesional en aquesta branca del dret consisteix en oferir una detallada representació i assessorament sobre el tipus d’actuació més favorable per a satisfer els objectius prèviament establerts amb el client. Els divorcis, les herències i les responsabilitats civils derivades d’accidents de circulació son alguns dels exemples de conflictes que poden sorgir a diari, i que requereixen d’una ajuda professional òptima per a la seva resolució d’una manera econòmica, ràpida i eficaç.

Som advocats de Girona especialistes en dret civil.

1 / Dret de família

Quan parlem de família en l'àmbit jurídic hem d'entendre-la com aquella institució natural i social derivada de la unió de diferents persones. Així doncs, el dret de família s'encarrega de regular totes aquelles qüestions que afecten als membres de la mateixa. 

2 / Dret de successions

Aquesta branca del dret privat defineix a qui i com s'han de transmetre els drets, les obligacions i els béns d'una persona quan mor.  

3 / Dret civil

De manera quotidiana sorgeixen una sèrie de conflictes entre persones que troben la seva regulació al dret civil. Així doncs, des que signem un contracte per a la compravenda d'un immoble, fins quan reclamem un impagament hem d'acudir a aquesta branca del dret per poder trobar-hi solució.

4 / Accidents

Quan ens trobem davant d'un accident, sigui del tipus que sigui, la llei ens atorga una sèrie de drets que pretenen garantir una reparació efectiva del dany causat.

Treballem junts
VM ADVOCATS