textura granulosa

Delicte de coaccions

Article 172 ter. 

1. Serà castigat amb la pena de presó de tres mesos a dos anys o multa de sis a vint-i-quatre mesos el que assetgi una persona duent a terme de forma insistent i reiterada, i sense estar legítimament autoritzat, alguna de les conductes següents i, d'aquesta manera, alteri greument el desenvolupament de la seva vida quotidiana:

 

a) La vigili, la persegueixi o busqui la proximitat física.

b) Establiu o intenteu establir-hi contacte a través de qualsevol mitjà de comunicació, o per mitjà de terceres persones.

c) Mitjançant l'ús indegut de les vostres dades personals, adquiriu productes o mercaderies, o contracteu serveis, o feu que terceres persones s'hi posin en contacte.

d) Atempti contra la seva llibertat o contra el seu patrimoni, o contra la llibertat o el patrimoni d'una altra persona pròxima a ella. Si es tracta duna persona especialment vulnerable per raó de la seva edat, malaltia o situació, simposarà la pena de presó de sis mesos a dos anys.

 

2. Quan l'ofès sigui alguna de les persones a què fa referència l'apartat 2 de l'article 173, s'imposa una pena de presó d'un a dos anys, o feines en benefici de la comunitat de seixanta a cent vint dies. En aquest cas no és necessària la denúncia a què fa referència l'apartat 4 d'aquest article.

 

3. Les penes que preveu aquest article s'imposaran sense perjudici de les que puguin correspondre als delictes en què s'hagin concretat els actes d'assetjament.

 

4. Els fets descrits en aquest article només seran perseguibles mitjançant denúncia de la persona ofesa o del seu representant legal."

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en delictes de coaccions no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

eberhard-grossgasteiger-y2azHvupCVo-unsplash_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS