resumen desierto

Delicte d'estafa

Article 248 del Codi Penal.

"1. Cometen estafa els que, amb ànim de lucre, utilitzin engany prou per produir error en un altre, induint-lo a realitzar un acte de disposició en perjudici propi o aliè.

 

2. També es consideren reus d'estafa:

 

a) Els que, amb ànim de lucre i valent-se d'alguna manipulació informàtica o artifici semblant, aconsegueixin una transferència no consentida de qualsevol actiu patrimonial en perjudici d'un altre.

 

b) Els qui fabriquen, introduïsquen, posseïsquen o faciliten programes informàtics específicament destinats a la comissió de les estafes previstes en aquest article.

 

c) Els que utilitzant targetes de crèdit o dèbit, o xecs de viatge, o les dades que hi hagi en qualsevol d'ells, facin operacions de qualsevol classe en perjudici del titular o d'un tercer."

Els reus d'estafa seran castigats amb la pena de presó de sis mesos a tres anys. Per a la fixació de la pena es tindrà en compte l'import del defraudat, el trencament econòmic causat al perjudicat, les relacions entre aquest i el defraudador, els mitjans emprats per aquest i totes les altres circumstàncies que serveixin per valorar la gravetat de la infracció.  Si la quantia del defraudat no excedeix els 400 euros, s'imposa la pena de multa d'un a tres mesos.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en delictes d'estafa no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

eberhard-grossgasteiger-y2azHvupCVo-unsplash_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS