Agua verde

Jornada i horari

Quan parlem de jornada ens referim al temps el qual un treballador estarà a disposició de l'empresa, mentre que, quan parlem d'horari ens referim a com serà la distribució d'aquest temps. Aquests extrems estaran expliciats i subscrits de mutu acord al contracte de treball 

 

Dit això, la legislació preveu una sèrie de limitacions a aquest acord a favor dels drets del treballador.

 

Així, doncs, la jornada setmanal no podrà superar mai les 40 hores i la jornada diària no pot superar les 9h. A més, els menors de 18 anys no poden fer més de 8h i que el treballador nocturn serà considerat aquell que faci les seves tasques entre les 22h i les 6h.

 

La jornada laboral pot tenir un horari continuat en el qual s'establiran períodes de descans després de 6h o pot ser partida i en aquest cas establir-se una hora de descans.

 

Amb tota aquesta bateria d'opcions, la jornada laboral sol ser un element de disputa constant entre treballadors i empresaris, doncs, no sempre és fàcil aclarir quines obligacions pot comportar i quines no. A la pràctica, són molts els empresaris que abusen del contracte de treball pel desconeixement del treballador i, conèixer els drets del treballador, resulta vital per no patir abusos de la patronal.

 

Quan es vulneri tant la jornada com l'horari d'un treballador, aquest té dret a exigir els drets laborals a través de dues opcions:

 

En primer lloc, pot presentar una denúncia davant la inspecció de treball. En aquesta sindicarà el nom i les dades de la persona que formula la denúncia, però a efectes de l'empresa sempre serà anònima a fi que no hi hagi represàlies.

 

En segon lloc, es pot demandar a l'empresa per la via jurisdiccional social per modificació substancial de les condicions de treball. En aquest cas es perd l'anonimat, però es guanyen garanties, ja que serà un jutge qui finalment decideixi sobre la vulneració o no dels drets dels treballadors que s'hagin produït.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en modificacions substancials de les condicions laborals no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

geran-de-klerk-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS