Agua verde

Reclamacions de quantitat

Pot passar que, de vegades, les empreses deguin una quantitat econòmica als seus treballadors, bé sigui perquè no s'ha abonat la nòmina en la data que tocava, bé sigui per no haver abonat la quitança o per no haver inclòs, per exemple, el pagament d'hores extres.

 

Totes aquestes situacions, en cas de no ser resoltes després d'una reclamació extrajudicial amb l'empresari, donen pas a una demanda judicial per tal de recuperar el que es deu.

 

D'aquesta manera s'inicia la reclamació de quantitat laboral que consta de dues fases.

 

La primera pretén no acudir a la via judicial i per això pretén solucionar el conflicte a través de la interposició d'una papereta de conciliació davant de l'organisme competent. Aquesta fase, sempre obligatòria, convocarà les parts perquè puguin resoldre el problema mitjançant una conciliació.

 

La segona es produeix quan la primera fracassa. És a dir, quan s'intenta arribar a un acord, però les parts no ho aconsegueixen, l'única manera amb què el treballador podrà veure satisfetes les seves necessitats serà amb la interposició d'una demanda judicial que serà resolta pel Jutjat Social de la província competent.

Tanmateix serà necessari dirigir la demanda contra al Fons de Garantia Salarial (FOGASA) perquè, en cas d'insolvència per part de l'empresari, el vegi mermat el seu dret a cobrar el que li pertoqui. 

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en reclamacions de quantitat laboral no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

geran-de-klerk-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS