Pared de ladrillo verde

Incapacitats permanents

La incapacitat permanent és aquella que impossibilita al treballador per a dur a terme la seva feina de forma indefinida i, per aquest motiu, se li atribueix una pensió depenent del grau que ostenti.

Existeixen diferents graus:

 

- Incapacitat permanent parcial: Impedeix al treballador dur a terme les tasques fonamentals de la seva professió habitual però no necessariament d'altres professions. Dona lloc a una indemnització de 24 mensualitats de la base reguladora.

 

- Incapacitat permanent total: Impedeix al treballador realitzar totes les tasques rellevants de la professió habitual, però no necessàriament d'altres professions. Dona lloc a una pensió vitalícia del 55% de la base reguladora.

 

- Incapacitat permanent absoluta: Impedeix la realització de tota professió o ofici. Dona lloc a una pensió vitalícia del 100% de la base reguladora.

 

- Gran invalidesa: Impedeix al treballador dur a terme les tasques més bàsiques de la seva vida. Dona lloc a una pensió vitalícia del 100% de la base reguladora més el complement que es determini.

Les incapacitats permanents solen sol·licitar-se per part de qui les pateix davant del INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) o per part de la Seguretat Social quan provinguin d'una incapacitat temporal. Iniciat el tràmit de sol·licitud, un tribunal mèdic valorarà les circumstàncies del pacient i determinarà quin tipus d'incapacitat té o bé, la denegarà en cas de considerar que no hi ha suficient motiu per a concedir-la. 

Contra aquesta resolució es pot recórrer tant per via administrativa com per via judicial.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en incapacitats no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

geran-de-klerk-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS