Pared de ladrillo verde

Incapacitat temporal

Es tracta d'aquella situació en què, bé per malaltia comuna, malaltia professional o accident, no estem en condicions de poder acudir a la nostra feina durant un període concret de temps.

 

A partir d'aquell moment, tot treballador té una sèrie de drets que estan regulats a la Llei de la Seguretat Social i que vetllen per l'interès del d'aquest.

 

Així doncs, quan ens trobem davant d'una situació en què no podem anar a treballar el primer que hem de saber és que hi ha una prestació econòmica que percebrem des del moment de la incapacitat temporal (IT).

 

Aquesta incapacitat és diferent si la IT és per contingències comunes o professionals.

 

Pel que fa a les contingències comunes:

 

Es tindrà dret a rebre el 60% de la base reguladora des del quart dia de la incapacitat fins al dia 20. A partir del 21 es tindrà dret al cobrament del 75% de la base reguladora.

 

Pel que fa a les contingències professionals:

 

Es tindrà dret a percebre el 100% de la base reguladora el dia del fet. A partir de l'endemà de la baixa es percebrà el 75%.

 

En tots dos casos cal tenir en compte que els convenis reguladors poden modificar aquests percentatges i fer pagaments més elevats als treballadors afectats per les IT.

 

Des d'aquell moment hem de saber que la durada màxima establerta per a una IT són 365 prorrogables 180 més. Llavors poden donar-se dues situacions si el treballador segueix incapacitat:

 

- Emetre alta mèdica.

- Iniciar expedient d'incapacitat permanent.

 

Finalment, cal tenir en compte que no hi ha inconvenient en la legislació a acomiadar un treballador que estigui de baixa, tret que estigui en règim de protecció especial.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en incapacitats no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

geran-de-klerk-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS