Estructura moderna

Accidents de trànsit

Quan té lloc un accident de trànsit, sabem que, per regla general, el responsable del mateix i, per extensió, la seva companyia d'assegurances estarà obligada a pagar una indemnització per danys i perjudicis a totes les víctimes i perjudicats del sinistre. No obstant això, hi ha diferents tipus de responsabilitat en funció dels diferents protagonistes que intervenen en un accident: ​

 

- El culpable: és la persona física que condueix el vehicle que origina l'accident de trànsit. 

- El responsable civil directe: Aquest tipus de responsabilitat és el que sol tenir l'asseguradora del vehicle culpable. Mitjançant un contracte de responsabilitat civil, la companyia d'assegurances pacta amb l'assegurat que per al cas que aquest sigui declarat culpable de l'ocurrència d'un accident de trànsit, se'n farà càrrec.

- El responsable civil subsidiari: Correspon al propietari del vehicle causant de l'accident de trànsit. Si aquest fos diferent del conductor que va originar aquest sinistre. Aquest mai respondrà penalment.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en accidents de trànsit no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

casey-horner-gbrY5IS35DY-unsplash_edited_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS