Estructura moderna

Desnonaments

Malauradament, trobar-se amb situacions d'impagament de renda en un lloguer és força habitual. Per això és altament recomanable assessorar-se correctament per conèixer els passos que cal seguir per recuperar l'immoble en qüestió i reclamar els diners deguts per part de l'inquilí.

El primer que caldria fer en cas de trobar-nos en aquest supòsit és una
reclamació extrajudicial en forma, per exemple, de burofax. D'aquesta manera l'arrendador demostrarà bona fe necessària prèvia al procediment judicial. La resposta per part del inquili serà un indicador important de les dificultats que pot arribar a tenir i de la necessitat d'interposar una demanda. 

Un cop presentada la
demanda al jutjat, aquest tramitarà el desnonament assenyalant dia i hora per produir-se el llançament, sense perjudici del que pugui al·legar l'arrendatari. 

En quant a la renda deguda, una vegada existeixi sentència per la qual condemni l'inquilí a l'abonament de la quantitat reclamada, haurà de pagar-la. Si no ho fa, l'arrendador haurà d'interposar demanda executiva per intentar l'embargament dels béns de l'inquilí, saldos en comptes bancaris o nòmines.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en desnonaments no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

casey-horner-gbrY5IS35DY-unsplash_edited_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS