resumen desierto

Delicte de danys

Article 263 del Codi Penal.

"1. El que causi danys en propietat aliena no compresos en altres títols d'aquest Codi, serà castigat amb multa de sis a vint-i-quatre mesos, ateses la condició econòmica de la víctima i la quantia del dany. Si la quantia del dany causat no excedeix els 400 euros, s'imposa una pena de multa d'un a tres mesos.

 

2. Serà castigat amb la pena de presó d'un a tres anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos el que causi danys expressats a l'apartat anterior, si concorre algun dels supòsits següents:

 

1r Que es realitzin per impedir el lliure exercici de l'autoritat o com a conseqüència d'accions executades en l'exercici de les seves funcions, bé es comet el delicte contra funcionaris públics, bé contra particulars que, com a testimonis o de qualsevol altra manera, hi hagi contribuït o puguin contribuir a lexecució o aplicació de les lleis o disposicions generals.

 

2n Que es causi per qualsevol mitjà, infecció o contagi de bestiar.

 

3r Que s'utilitzin substàncies verinoses o corrosives.

 

4t Que afectin béns de domini o ús públic o comunal.

 

5è Que arruïnin el perjudicat o se'l col·loqui en greu situació econòmica.

 

6è S'hagin ocasionat danys de gravetat especial o afectat els interessos generals."

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en delictes de danys no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

eberhard-grossgasteiger-y2azHvupCVo-unsplash_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS