Estructura moderna

Contractes

Els contractes són acords jurídics privats pels quals les parts que els subscriuen queden obligats a una cosa determinada. D'aquesta manera, es generen, des del moment de la signatura, obligacions i drets recíprocs

 

El primer que cal saber és que qualsevol persona més gran de 18 anys amb plenes facultats legals, així com els menors de 18 anys i més grans de 16 que estiguin emancipats o tinguin autorització dels seus pares, podran formalitzar un contracte. Aquest podrà ser escrit o oral però, perquè sigui vàlid es requereixen tres requisits obligatoris:

 

- Consentiment dels contractants. Es tracta de la voluntat de les parts. Cap contracte serà vàlid si un dels contractants no presta el seu consentiment o si es veu obligat a signar-lo en contra de la seva voluntat.

- Objecte. Ha de ser possible, lícit i determinat. És a dir, es pot subscriure un contracte sobre allò que les parts considerin, sempre que no vagi en contra de l'ordenament jurídic.

- Obligació. Un contracte ha de tenir una causa i, per tant, obligar la voluntat de les parts.

 

En cas d'incompliment d'un d'aquests requisits, el contracte serà considerat nul i no tindrà validesa legal.

 

Hi ha una pluralitat de contractes com ara arrendament, arres, compravenda, hipoteca, de treball, per obra i servei o de matrimoni, pero en tots ells cal tenir en compte que, si una de les parts incompleix amb el que estableix el contracte, donarà dret a l'altra per poder reclamar-lo en via judicial amb l'objectiu que o bé compleixi o bé indemnitzi per no fer-ho.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en contractes no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

casey-horner-gbrY5IS35DY-unsplash_edited_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS