Arquitectura de madera

Desheretament

És possible desheretar, sí, però amb matisos. A Catalunya hi ha la possibilitat de desheretar quan es doni una causa justificada.

 

Quines causes hi ha de desheretament?

 

Causes de indignitat.

 

- Sentència ferma per haver matat dolosament al causant, cònjuge o algun ascendent o descendent.

- Sentència ferma per cometre delictes greus, contra la llibertat, tortures, integritat moral o indemnitat sexual.

- Sentència ferma per haver calumniat el causant.

- Sentència ferma per fals testimoni contra el causant.

- Sentència ferma contra els drets i deures familiars.

- Induir de manera maliciosa el causant a atorgar, revocar o modificar un testament.

- Destruir, amagar o alterar el testament.

 

Causes de desheretament.

 

- Negar aliments.

- Maltractament greu al testador o familiars.

- Suspensió de la pàtria potestat.

- Absència manifesta i continuada de relació familiar, per causa exclusivament imputable al legitimari.

Complint-se un d'aquests motius es podria procedir a la desheretament però cal tenir en compte que a Catalunya, els únics legitimats són els fills i, si no, els pares. Per aquest motiu aquests són els únics als qui és possible desheretar.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en herències no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

casey-horner-gbrY5IS35DY-unsplash_edited_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS