Arquitectura de madera

Quarta vidual

Encara que l'herència sigui una institució principalment hereditària envers els descendents, a Catalunya es regula una institució a part, coneguda com a quarta vidual que pretén, amparar el dret del cònjuge o parella de fet supervivent, a obtenir de l'herència una compensació econòmica suficient per cobrir les seves necessitats.

 

Aquesta compensació existeix tant si hi ha un testament previ com en la successió intestada.

 

El transcendent en aquests casos és poder demostrar la veracitat de la unió dels dos membres en el moment de la mort. No n'hi ha prou amb la simple constitució de la unió, sinó que s'exigeix ​​una convivència quotidiana. Per aquest motiu no tenen dret a la quarta vidual:

 

- Els cònjuges separats o divorciats.

- Els qui estiguin en procés de separació o divorci.

- Les parelles de fet separades. 

Finalment afegir que el dret a la quarta vidual no procedeix de manera automàtica. És a dir, s'ha d'acreditar legalment que el vidu no disposa dels recursos suficients per poder afrontar les seves necessitats. Per això s'estableix com a màxim una quarta part de l'herència.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en herències no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

casey-horner-gbrY5IS35DY-unsplash_edited_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS