Arquitectura de madera

Llegítima

És aquella porció de l'herència que, obligatòriament, correspon als fills amb independència del que es disposi al testament. En altres paraules, el causant no pot prohibir als seus fills rebre aquesta part de l'herència sota cap concepte.

 

A Catalunya, la llegítima correspon al 25% de l'herència. Si hi ha més d'un fill, aquesta quarta part es dividirà en parts iguals.

 

De tota manera, aquesta llegítima podrà ser rebutjada pels fills però caldrà que ho manifestin de forma expressa, pura i simple. En cas contrari s'entendrà que aquests han acceptat l'herència i hauran de fer front als eventuals deutes i càrregues que aquesta pugui comportar.

 

La llegítima es pot cobrar de manera econòmica o amb béns concrets del cabdal hereditari.

 

Finalment és important destacar que si algú té dret a la llegítima i no la percep, legalment hi ha un termini de 10 anys per poder reclamar-la de manera judicial contra els hereus que l'hagin rebut. No només això, sinó que a més de rebre la part proporcional, aquesta es veurà incrementada amb els interessos legals fins al cobrament de la mateixa.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en herències no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

casey-horner-gbrY5IS35DY-unsplash_edited_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS