Arquitectura de madera

Testament

El testament és aquell document mitjançant el qual una persona decideix què passarà amb els seus béns un cop mori.

 

Hi ha diversos tipus de testaments entre els quals destaquen:

 

Testament hològraf.

 

És el testament de puny i lletra realitzat pel testador en una data concreta. Aquesta modalitat de testament és molt laxa però si conté una sèrie d'obligacions com: que el testador sigui major d'edat, que el testament contingui la data i, finalment, que s'hagi signat. Tret d'aquestes especificacions, hi ha llibertat absoluta per testar sempre dins de l'ordenament jurídic.

Testament obert notarial.

 

En aquest cas s'eleva a escriptura pública davant de notari. El testador es beneficia de l'assessorament per part de professionals experts en la matèria. No només això, sinó que a més, aquest testament quedarà en poder de la notaria i hi romandrà fins a la seva obertura o modificació.

Els testaments solen ser genèrics i, en comptes de concretar quantitats exactes, se solen repartir per parts iguals a través de percentatges. Tot i així és possible que es designin béns concrets a persones concretes a través de llegats.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en herències no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

casey-horner-gbrY5IS35DY-unsplash_edited_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS