Papeles en blanco

Denúncies

La denúncia és l'acte mitjançant el qual un ciutadà posa en coneixement de les autoritats competents la comissió d'un fet presumptament delictiu del que ha estat víctima o ha presenciat indirectament.

 

Aquesta comunicació pot ser escrita o oral, però en tots dos casos es detallaran les circumstàncies del fet que n'ha motivat la interposició. Així doncs, la denúncia és el punt de partida d'un procés jurídic penal.

 

Les denúncies es poden presentar davant:

 

- La Policia Local, Mossos d’Esquadra o Guàrdia Civil.

- Ministeri fiscal.

- Jutjats d'Instrucció.

 

El denunciant pot acudir sol o acompanyat i haurà de signar-la. Per aquest motiu cal que sigui major de 16 anys i no tingui les facultats mentals alterades.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en la redacció de denúncies no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

eberhard-grossgasteiger-y2azHvupCVo-unsplash_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS