Estructura moderna

Violència vicaria

Es tracta d'un tipus de violència de gènere en la qual l'objectiu del maltractador és causar mal a la seva parella però d'una manera indirecta. En conseqüència, no actua contra ella, sinó que ho fa contra els seus éssers estimats.

 

Hi ha tants possibles tipus de violència vicària com delictes al Codi penal ja que es parteix, en tots els casos, d'un delicte de doble condició al coexistir dues víctimes. D'una banda, el fill/a que és qui rep el maltractament físic, i de l'altra, la mare que és qui rep el maltractament psicològic.

 

A Espanya, si bé no existeix una regulació com a tal en cap apartat del Codi Penal, si està present a la Llei de Violència de Gènere després de la reforma del 2015. Alla s'indica que “és violència de gènere la violència amb l'objectiu de causar perjudici o dany a les dones que s'exerceixi sobre els seus familiars o familiars menors d'edat per part de les persones indicades a l'apartat primer”.

 

Per tant, perquè aquests actes puguin ser investigats per un Jutjat especialitzat en violència de gènere caldrà que s'apreciï que l'objectiu de l'acte es tracta de violència vicària i, així, rebre l'apreciació que mereix.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en delictes de violència vicaria no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

eberhard-grossgasteiger-y2azHvupCVo-unsplash_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS