Estructura de madera

Atribució de l'ús del domicili

El domicili familiar en el procediment de divorci o separació de la parella o matrimoni, acostuma a ser punt de conflicte quan no hi ha acord en la seva venda, adjudicació a un dels dos o en l'atribució del seu ús temporal.

De manera preferent,
s'atribuirà l'ús de l'habitatge habitual familiar al cònjuge a qui correspongui la guarda i custòdia dels fills en pro de l'interès superior del menor. Així doncs, malgrat no ser el titular de l'immoble en algun supòsit, tindrà dret a seguir-hi residint. 


En els casos en que ens trobem amb una custòdia compartida o quan no hi hagi fills en comú o aquests siguin majors d'edat, el jutge atribuirá l'ús del domicili familiar al cònjuge més desafavorit econòmicament. En aquests casos, l'atribució del domicili serà temporal pel termini que es fixi en sentència.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en atribució de l'ús del domicili no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

casey-horner-gbrY5IS35DY-unsplash_edited_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS