Estructura de madera

Compensació econòmica

Quan ens trobem davant d'un divorci o una separació es pot donar el cas que es produeixi un desequilibri patrimonial entre els cònjuges. Un desequilibri que intenta pal·liar-se amb l'abonament d'una compensació econòmica del cònjuge més afavorit cap al més perjudicat.

 

El Codi Civil de Catalunya estableix que aquesta compensació econòmica serà com a màxim una quarta part de la diferència entre els increments patrimonials dels cònjuges. Alhora, entén que l'increment patrimonial és la diferència entre el patrimoni final en el moment del divorci i el patrimoni inicial en el moment de l'inici del règim econòmic matrimonial.  

 

Per procedir a la quantificació de la pensió compensatòria es tindrà en compte la durada i la intensitat del treball realitzat i, en el cas de treball familiar, el nombre d'anys a la convivència i si aquesta ha comportat la cura dels fills en comú o l'atenció personal a altres membres de la família.

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en pensió compensatòria no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

casey-horner-gbrY5IS35DY-unsplash_edited_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS