Lineas curvas

Conducció temerària

Article 380 del Codi Penal.

"1. El que conduís un vehicle de motor o un ciclomotor amb temeritat manifesta i posés en concret perill la vida o la integritat de les persones serà castigat amb les penes de presó de sis mesos a dos anys i privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a sis anys.

 

2. Als efectes d'aquest precepte es considera manifestament temerària la conducció en què concorren les circumstàncies que preveu l'apartat primer i l'incís segon de l'apartat segon de l'article anterior."

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en delictes de conducció temerària no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

eberhard-grossgasteiger-y2azHvupCVo-unsplash_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS