Lineas curvas

Conducció sense permís

Article 384 del Còdi Penal.

 

"El que conduís un vehicle de motor o ciclomotor en els casos de pèrdua de vigència del permís o llicència per pèrdua total dels punts assignats legalment, serà castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o amb la de multa de dotze a vint-i-quatre mesos o amb la de treballs en benefici de la comunitat de trenta-u a noranta dies.

 

La mateixa pena s'imposarà al que realitzi la conducció després d'haver estat privat cautelar o definitivament del permís o llicència per decisió judicial i que conduís un vehicle de motor o ciclomotor sense haver obtingut mai permís o llicència de conducció."

Com treballem?

  • L'ASSESSOREM des del primer moment per tal de prendre la decisió més adequada en relació al seu cas. Resolem els seus dubtes. 

  • L'ACOMPANYEM durant tot el procediment per garantir una correcta aplicació del dret. Vetllem per la seva tranquilitat.   

  • LLUITEM pels seus interessos en qualsevol fase del procediment judicial o extrajudicial. Ens avalen els bons resultats. 

Si necessita un advocat especialista en delictes de conducció sense permís no dubti en contactar amb nosaltres per tal de començar a TREBALLAR JUNTS

eberhard-grossgasteiger-y2azHvupCVo-unsplash_edited.jpg

VA & MUÑOZ 

ADVOCATS